Tag Archives: Spierzwakte

NRC doet verslag van terugkomdag in Haarlem

In Haarlem, in het Spaarne Gasthuis, werd een terugkomdag georganiseerd voor ex-IC-patiënten en hun naasten. Beiden hebben op hun eigen manier de impact van de IC-opname ervaren. Met lotgenotencontact en uitleg probeert men de aanwezigen te ondersteunen bij hun verwerking van het gebeurde. In hun vrije tijd, in ‘burgerkleding’ – dus níet in de blauwe Lees meer…

Ex-patiënte Geertje vertelt: ‘Wie is dat kleine meisje?’

Geertje gaat de komende tijd zowel voor opeenicliggen als voor de website van de FCIC een blog bijhouden. Van tijd tot tijd zal er weer een nieuwe bijdrage van haar hand verschijnen. Als beheerders van deze website zijn we heel blij dat ze zich op deze manier wil inzetten voor de steun aan lotgenoten. Geertje Lees meer…

Uw stem op ‘de loopband aan het bed’ voor IC-patiënten telt!

Een stap voorwaarts in de revalidatie van én voor IC-patiënten De afdeling Revalidatie uit het AMC heeft een zeer effectieve loopband ontwikkeld, speciaal voor aan het bed, ten behoeve van IC-patiënten die zeer verzwakt zijn. Zie hieronder om te stemmen (mogelijk t/m 20 juni 2017) Als redactie van de website www.opeenicliggen.nl vroegen wij fysiotherapeute/mede-initiatiefnemer Juultje Lees meer…

Overeenstemming nazorgtraject IC-patiënten, dankzij onderzoeksteam Mel Major

Hoe behandel je mensen die ontslagen worden van de intensive care zo dat ze zo goed mogelijk herstellen? HvA-docent fysiotherapie en -promovendus Mel Major en een team van onderzoekers ontwierpen daarvoor een nazorgtraject, dat door zoveel experts wordt omarmd dat er ‘wetenschappelijke consensus’ over bestaat. Een prachtige stap in de ontwikkeling van ‘nazorg op maat’ Lees meer…

IC-survivor levert fors in op kwaliteit van leven, Venticare-magazine januari

In Venticare-magazine van januari 2017 staat het Post Intensive Care Syndroom in de schijnwerpers. O.a. ex-IC-patiënten Marjolein Siebel en Ed Kuijper komen aan het woord over de wending die hun leven nam na een ingrijpende kritieke ziekte en IC-opname. Ze keerden niet terug op hun oude niveau. Intensivist Anja Balzereit (uit het OLVG), IC-verpleegkundige Hanneke Lees meer…

Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling, januari 2016

Op 18 januari 2016 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel over ‘Lange termijnuitkomsten van IC-behandeling’. Het biedt een goede inkijk in de problematiek waar veel patiënten en naasten na de IC-opname mee geconfronteerd worden. Zie hier de link naar het artikel.

Een nieuw revalidatie-initiatief: Optimum Care

Sneller en beter revalideren door nieuwe afdeling Optimum Care Op 26 november opent Heliomare als eerste revalidatiecentrum in Nederland een afdeling waar patiënten met complexe zorgproblematiek in een vroeg stadium van herstel starten met revalideren na opname op een IC afdeling. Uit onderzoek blijkt dat de patiënt hierdoor eerder (en beter) herstelt en de gehele Lees meer…

Verpleegkundigen, wees alert op PICS

Op 14 oktober 2015 werd in tijdschrift TVZ/Nursing, een interview met Marike van der Schaaf gepubliceerd. Marike is senior onderzoeker in het AMC, fysiotherapeute en tevens kerngroeplid van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care. In 2015 werd zij door de Hogeschool Amsterdam benoemd tot lector Revalidatie in de acute zorg, in samenwerking met Lees meer…

Eerste Nederlands onderzoek naar Post IC syndroom

Aan de universiteit van Maastricht wordt een onderzoek gestart naar het Post IC syndroom (PICS), dit syndroom staat voor de fysieke, cognitieve en psychische klachten die bij veel patiënten na hun verblijf/behandeling op de IC optreden. Ook bij de naasten doet de impact van een opname zich gelden. Het ‘Post Intensive Care Syndroom’ verdient dringend Lees meer…

‘IC in beweging’, deel 3 (slot)

Vervolg impressie AMC-symposium ‘IC in beweging’ (5 september 2013) Revalidatie Voor veel IC-patiënten geldt dat revalidatie van groot belang kan zijn. Dat geldt bijv. ook in het geval van ICU acquired weakness (=op de IC verworven spier-en zenuwzwakte). Dr. Schiemanck, revalidatie-arts in het AMC, schetste in zijn presentatie hoe het tijdig inschakelen van de revalidatie-arts Lees meer…

‘IC in beweging’, deel 2

Vervolg impressie AMC-symposium ‘IC in beweging’ (5 september 2013) Lange termijn-gevolgen van Intensive Care Van de IC-patiënten in het AMC bleek, na invoering van het nieuwe ‘Vroeg mobiliseren-beleid’ bijna een dubbel aantal patiënten gemobiliseerd te worden t.o.v. voorheen, nl. 79% versus 41%. Een belangrijke stap in het beperken van de lange termijngevolgen van IC-opname. Dr. Lees meer…

‘IC in beweging’ – IC-Revalidatie

Korte impressie AMC-symposium ”Beter beter worden na ernstige ziekte” Deze slogan geeft goed weer hoe de IC inderdaad in beweging is. Overleven is 1 ding, maar hóe is wat anders. Ook dat laatste komt gelukkig steeds meer in beeld. De eerste drie sprekers tijdens het AMC-symposium op 5 september 2013, achtereenvolgens Prof. dr. Frans Nollet, Lees meer…

Ervaringsverhaal auto-ongeluk

In maart 2012 sliep ik op een avond bij mijn ouders, omdat die dichter bij mijn werk wonen en ik de volgende ochtend vroeg moest beginnen. Op het moment dat ik naar bed zou, zapte mijn vader langs de Kruispunt uitzending ‘Uit de tijd gevallen’ over patiënten die op de IC hebben gelegen. Ondanks dat Lees meer…

Spier- en zenuwzwakte

Spierzwakte ontstaat o.a omdat een patiënt heel veel spiermassa kwijt raakt. Dat gebeurt wanneer je je spieren heel weinig gebruikt; dan gaat het spierverval erg hard. Bovendien verbruikt het lichaam bij ziekte-processen heel veel eiwitten. En eiwitten zitten in de spieren, dus gaat er in korte tijd veel spierkracht verloren. Spierverslappers (medicijnen die ervoor zorgen Lees meer…

Vermoeidheid en gewichtsverlies

Tijdens het IC-verblijf leveren patiënten veel spierkracht in. Hoe langer iemand ziek was, hoe meer spierkracht er verloren gaat. Het verlies van kracht wordt ook beïnvloed door de ernst van de ziekte; als kunstmatige beademing nodig is geweest, gaat het verlies van spierkracht sneller. Behalve spierkracht leveren patiënten vaak ook gewicht in. Ook dit is Lees meer…

Vroegbehandeling fysiotherapie

Het is bekend dat langdurige inactiviteit – eigen aan patiënten die op de IC-afdeling verblijven – tot spierzwakte en andere lichamelijke complicaties kan leiden. Na ontslag kan dat het herstel flink in de weg zitten. Om die klachten te verminderen of te voorkomen, wordt gepoogd al in een vroeg stadium IC-patiënten te activeren en te Lees meer…