Comité van aanbeveling

Dit initiatief, van Rob Bruntink en Idelette Nutma, wordt ondersteund door professionals die zich de afgelopen jaren in eigen ziekenhuis hard hebben gemaakt voor nazorg voor IC-patiënten. Zij hebben, op ons verzoek, plaatsgenomen in een Comité van Aanbeveling. Door plaats te nemen in dit Comité, ondersteunen zij het initiatief en het belang van deze website.

 • Internist-intensivist Marijke van der Steen (Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede)
 • Voormalig Associate lector Acute Intensieve Zorg Lisbeth Verharen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Intensivist Dave Tjan (Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede)
 • Fysiotherapeute, senior onderzoeker en bijzonder lector Revalidatie in de Acute zorg (Hogeschool A’dam), dr. Marike van der Schaaf (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam)
 • Verpleegkundig onderzoeker Jose Hofhuis (Gelre Ziekenhuis Apeldoorn)
 • IC-verpleegkundige Lisa van de Braak (Gelre Ziekenhuis Apeldoorn)
 • IC-verpleegkundige Hanneke Oonk (Eigenaar Gezondheidszorgcoach, voorheen werkzaam bij Tergooiziekenhuizen, Hilversum/Blaricum)
 • IC-verpleegkundige Corina Kempe (Meander Medisch Centrum, Amersfoort)
 • Internist-intensivist Aafke de Graaff (Tergooiziekenhuizen, Hilversum/Blaricum)
 • Wetenschappelijk onderzoeker/promovendus/verpleegkundige Mark van den Boogaard (UMCN St Radboud, Nijmegen)
 • IC-verpleegkundige/projectleider ‘Familieproject’ Lia van der Lingen (Kennemer Gasthuis, Haarlem)
 • IC-verpleegkundige Lorette Gijsbers (Kennemer Gasthuis, Haarlem)
 • IC-verpleegkundige/psycholoog/onderzoeker Margo van Mol, (Erasmus MC, Rotterdam)
 • IC-verpleegkundige Trudi Boeter (Erasmus MC, Rotterdam)
 • IC-verpleegkundige Erica Zegers (Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*